Nederland Waterland

Nederland heeft een wereldwijde voortrekkersrol op het gebied van watermanagement. Nederlandse bedrijven bieden cruciale expertise voor onder andere landwinning, drinkwaterzuivering, bescherming tegen overstroming en hoe wij als mensheid met water omgaan.

Water in de Nederlandse historie

Het Nederlandse landschap is sterk gevormd door de manier waarop we water van en naar het vruchtbare land krijgen. Vooral vanuit de lucht kun je goed zien dat Nederland een echt waterland is.

In het buitenland wordt de Nederlandse geschiedenis continu gekoppeld aan water. Als zeevaartnatie, maar ook de gemalen en molens trekken jaarlijks grote aantallen buitenlandse bezoekers. Deze ontwikkeling staat niet stil, want Nederland kampt wel degelijk met de steeds verder stijgende zeespiegel. Ook in het buitenland zetten wij nog steeds onze stempel op de wereldkaart. De grootste landwinnings- en kustversterkingsprojecten worden uitgevoerd door Nederlandse bedrijven. De geschiedenis wordt nog steeds geschreven.

Over waterland.net

Deze website is momenteel in ontwikkeling. Achter de schermen wordt gewerkt aan een website waarop alles te lezen zal zijn over waterprojecten van Nederlandse ondernemingen. In een brede communicatiestrategie laten we Nederlanders weer trots zijn op ons kleine kikkerlandje. Daarnaast zal de internationale versie van de site een verbindende rol spelen tussen opdrachtgevers en Nederlandse waterexperts.